0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

14.03.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 14.03.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

14.03.2023 TARİHLİ 2023/59  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 649 ada, 33 ve 34 nolu parseller için 07.03.2023 tarih ve 2023/58 nolu Encümen Kararı ile tevhit,ifraz,yolaterk ve parkaterk kararı alınmış olup, Plan ve Pafta isimlerinin sehven hatalı yazıldığı tespit edildiğinden kararın iptal edilerek, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 649 ada, 33 ve 34 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli H18D21B3C ve H18D21C2B onaylı imar paftalarımıza uygun olarak Yola Terk, Parka Terk, Tevhit ve İfrazlarının yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/60  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Yiğit Ali Nakliyat İnş. Gıda Otomotiv Vinç San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/61  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Murat Lojistik Ekspres Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/62  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Hürrem KAYGUSUZ’un 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/63  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Hürrem KAYGUSUZ’un 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/64  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nevin AVCI’nın 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/65  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Beyhan KESİK’in 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/66  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Yusuf ZİNCİRLİ’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/67  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/20. maddesine aykırı hareket eden Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/68  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Miraç Cam Pazarlama Tic.Ltd Şti’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/69  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:161/2 G adresindeki işyeri 8 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 04.04.2023 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2023 TARİHLİ 2023/70  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No: 9, 11, 13, 13A adresinde Nurittin DURAN’ın icarında bulunan işyerlerinin taliplisi Enes DURAN’a aylık kiraları (9 nolu işyeri 1.600,00TL, 11 nolu işyeri 1.600,00TL, 13 nolu işyeri 1.600,00TL, 13A nolu işyeri 1.600,00TL) bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı