0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

13.09.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 13.09.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

13.09.2022 TARİHLİ 2022/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

          Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 12. bendine aykırı hareket eden Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                      

13.09.2022 TARİHLİ 2022/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

           Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 10. bendine aykırı hareket eden Şok Marketler Ticaret A.Ş.’in 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                      

13.09.2022 TARİHLİ 2022/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

           Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde İlyas GİRGİN adına tahsis edilen D-58-59 nolu parsellerin Gülten BACAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.09.2022 TARİHLİ 2022/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

          Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde İlyas GİRGİN adına tahsis edilen D-60 nolu parseli Semra CEYLAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.09.2022 TARİHLİ 2022/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

         Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:1 ve 3 adresinde Baytin CAN’ın icarında bulunan işyerlerinin taliplisi Semih CAN’a 1 nolu işyeri aylık kirası 1.500,00TL, 3 nolu işyeri aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.09.2022 TARİHLİ 2022/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

         Çanakkale / Çan / Derenti Köyü’ne kayıtlı İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:49E adresinde ikamet eden Sabiha ÇÜRKU muhtaç durumda bulunduğundan aylık 100,00 TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı