0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

13.04.2021 tarih ve 2021/22 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 13.04.2021 tarih ve 2021/22 Sayılı Karar Özeti

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42.maddesi,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

WhatsApp WhatsApp Hattı