0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

12.04.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 12.04.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

12.04.2022 TARİHLİ 2022/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.04.2022 TARİHLİ 2022/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde el açarak dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinde ele geçirilen toplam 215,00TL bedelin mülkiyetinin kamuya geçirilmesinin 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesinin 2. fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2022 TARİHLİ 2022/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi Dış Kapı No 12’de adresli (Yeni kapı numarası 30/1) ,  649 ada, 27 (ESKİ 199 ada, 56 parsel)  parselde  kayıtlı bulunan mülkiyetinin 1/3 hisse oranında Halit KÖSE’ye, 2/3 hisse oranında Muzaffer KÖSE’ye ait binanın zemin katında yapı kullanım izin belgesine aykırı inşai faaliyetler yapıldığı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup,mülkiyet sahiplerine hisseleri oranında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’nun 42. maddesi gereği 3. Sınıf (A) grubu yapı aykırılığı için toplamda 137.198,24 TL. idari  para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince  ruhsat alınmaksızın yapılan değişikliğin onaylı mimari projesine uygun hale  getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 3.Sınf (A) grubu yapı için ilave toplamda 243.282,00 TL idari para cezasının uygulanmasının,

Bunun yanı sıra aynı parsel içinde onaylı projesinde arka bahçe mesafesi olarak bırakılan alanda, ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olmak üzere   inşai faaliyetler yapıldığı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup,tüm kat maliklerine hisseleri oranında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’nun 42. maddesi  gereği 2B yapı sınıflı aykırılık için toplamda 24.588,06 TL. idari  para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince  ruhsat alınmaksızın yapılan yapıların yıkılarak mevzuata uygun hale getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereği 1 (bir) ay süre verilmesi, aksi halde 2B grubu yapı için ilave toplamda 33.832,40 TL.  idari para cezası uygulanmasının  uygun bulunduğu hk.

 

12.04.2022 TARİHLİ 2022/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi Dış Kapı No:144 adresli , 610 ada, 20 parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti Mustafa KIZILCIK’ ait taşınmazda ruhsatsız yapılar bulunduğu ve bu yapıların TUŞPA Yapı Malzemeleri İnş.Tic.ve San. Anonim Şirketi tarafından kullanıldığı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup, ruhsat alınmaksızın  inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle  sahayı kullanan TUŞPA Yapı Malzemeleri Tic.ve San. Anonim Şirketi adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereği 1B yapı sınıflı aykırılık için 23.182,10 TL.idari  para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1B grubu yapı için ilave 102.648,00 TL. idari para cezasının uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

12.04.2022 TARİHLİ 2022/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Kocaalan Mevkii , 781 ada, 7 parselde bulunan mülkiyeti Erdem GÜNERİ’ye ait tapuda tarla olarak görülen alan ile bu parsele bitişik vaziyetteki tescilsiz alanda ruhsatsız yapılar bulunduğu ve bu yapıların TARA Yapı Malzemeleri Tic.ve San. Anonim Şirketi tarafından kullanıldığı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup, ruhsat alınmaksızın  inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle  sahayı kullanan TARA Yapı Malzemeleri Tic.ve San. Anonim Şirketi adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereği 1B yapı sınıflı aykırılık için 17.976,78 TL.idari  para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1B grubu yapı için ilave 259.435,00 TL. idari para cezasının uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2022 TARİHLİ 2022/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Erol PULLU adına tahsis edilen D-39 nolu parselin eşi Hatice PULLU’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2022 TARİHLİ 2022/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale / Biga / Karaçayır Köyü’ne kayıtlı İlçemiz İstiklal Mahallesi Güngören 3. Sokak No:13 adresinde ikamet eden Çilek CÜCE muhtaç durumda bulunduğundan aylık 100,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2022 TARİHLİ 2022/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Atatürk Mahallesi nüfusuna kayıtlı Asiye CİVLEZ’in Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.04.2022 TARİHLİ 2022/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale / Çan / Çomaklı Köyü’ne kayıtlı İlçemiz İstiklal Mahallesi Güngören 5. Sokak No:31/1 adresinde ikamet eden Güllüzar ÖNAL muhtaç durumda bulunduğundan aylık 100,00 TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12.04.2022 TARİHLİ 2022/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:6/B adresinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan döner satışı yaptığı tespit edilen Ateş Döner isimli işyerinin sahibi Sinan YILDIRIM’a 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesine göre ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde %25 indirim yapılmasının ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde 3 gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatını alması için 15 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

12.04.2022 TARİHLİ 2022/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan Jale CAN servis hattını ve 17 S 5066 nolu plakayı Hayri KAYA’ya devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı