0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

12.03.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 12.03.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

12.03.2024 TARİHLİ 25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

13.02.2024 tarih ve 17 Karar Numarası ile Encümen Kararına ek olarak iş ve işlemlerin devamı için irtifak haklarının bulunduğu 1091(park) ve 1090 (y1 yol ) parsellerinin de 11.03.2024 tarihli taksim planında görüldüğü üzere miktar ve bedel farkı gözükmeksizin Belediyemiz adına tescili ve Taksim Planının da eklenmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 14, 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk

 

12.03.2024 TARİHLİ 26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 249 ada, 10 parselin önünde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-22-D-1-A uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdaslarının yapılmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı