0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

10.01.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 10.01.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

10.01.2023 TARİHLİ 2023/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:40/1-A adresinde Hanife ÇETİN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Hanife YILDIZ’a aylık kirası 3.000,00 TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2023 TARİHLİ 2023/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:15 adresinde Mehmet GÜNEŞ’in icarında bulunan kafeterya işyerinin taliplisi Mustafa ARACI’ya aylık kirası 3.000,00 TL (KDV. Dahil) bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2023 TARİHLİ 2023/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde Sebze ve Meyve Bölümünde İsmail TURAN adına tahsis edilen F-93-94 nolu parsellerin vefat sebebi ile eşi Zeynep TURAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 1 ve 2.inci bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2023 TARİHLİ 2023/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 372 ada, 11 ve 13 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhidi yapılarak A nolu arsa vasıflı tam imar parseli oluşmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk

WhatsApp WhatsApp Hattı