0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

09.11.2021 tarih ve 2021/93 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 09.11.2021 tarih ve 2021/93 Sayılı Karar Özeti

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 716 (:9) ada, 8 ve 9 (E:52-53) nolu parseller için Umay Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile Vildan TUNÇAY 05.11.2021 tarihli dilekçe ile 1/1000 ölçekli 19L-I ve 19L-II onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhiden yola terki talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhiden 3,53 m2 yola terki yapıldıktan sonra A nolu parsel oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı