0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

09.01.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 09.01.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

09.01.2024 TARİHLİ 1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 554 ada 61 parsel ve 554 ada 252 numaralı parseller 01.12.2023 tarih 3735 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden Belediye Encümenince alınan 05.12.2023 tarih 2023/268 numaralı Encümen Kararı’nda bahse konu yola terk, parka terk, dereye terk, tevhid ve ifraz dosyasının Kadastro Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih 4130 kayıt numaralı yazısına ada ve parsel bilgilerinin hatalı yazıldığı belirtildiğinden  05.12.2023 tarih 2023/268 numaralı Encümen Kararının iptali ve Umay Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından tekrar hazırlanan dosya ile Karşıyaka Mahallesi tapuda 554 ada 61 ve  252 numaralı parsellerin 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-3-A, H18-D-22-A-3-D ve H18-D-22-A-4-B onaylı imar paftalarımıza uygun olarak yola terk, parka terk, dereye terk, tevhid ve ifraz işlemleri için tekrardan Encümen Kararı alınmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı