0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

07.02.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 07.02.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

07.02.2023 TARİHLİ 2023/33  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 7/11. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

07.02.2023 TARİHLİ 2023/34  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osman Efendi Mahallesi 338 ada, 752 ve 754 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20L-III onaylı imar paftamıza uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhidi yapılarak A nolu arsa vasıflı tam imar parseli oluşmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı