0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

06.12.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 06.12.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

06.12.2022 TARİHLİ 2022/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

.                      

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde Emrullah AKÇAY adına tahsis edilen G-3-4 nolu parsellerin Şaban Emrah TAŞKIRAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde Emrullah AKÇAY adına tahsis edilen G-5 nolu parselin Derya TAŞKIRAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/10 maddesine aykırı hareket eden Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin ( Çan Karşıyaka Mahallesi Mağazası) 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                      

06.12.2022 TARİHLİ 2022/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9. ve 75. maddeleri gereğince mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan ecrimisil bedelinin tespitinde 2023 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik ecrimisil tespit komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9. ve 75. maddeleri gereğince mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan ecrimisil bedelinin tespitinde 2023 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik ecrimisil tespit komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2023 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sebze-meyve bölümünde Nefise YİĞİT adına tahsis edilen F-90 nolu parselin Emine YİĞİT’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Ali ERGANİŞ’in 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                      

06.12.2022 TARİHLİ 2022/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Ali ERGANİŞ’in 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                      

06.12.2022 TARİHLİ 2022/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2023 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2022 TARİHLİ 2022/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2023 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik uzlaşma komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı