0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

05.12.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 05.12.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

05.12.2023 TARİHLİ 258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Ahmet ÇAKIR’a 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 7/12. maddesine aykırı hareket eden Şok Marketler A.Ş.’ye 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Şok Market A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.295,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Melek YAKAR’ın Ticari Taksi Durağındaki hattını ve 17 T 5024 plakalı aracını kızı Rüya YAKAR’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği’nin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9. ve 75. maddeleri gereğince mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan ecrimisil bedelinin tespitinde 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik ecrimisil tespit komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait işyerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik uzlaşma komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

 

05.12.2023 TARİHLİ 266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osmanefendi Mahallesi tapuda 523 ada, 123 nolu parselin çevresinde bulunan yol fazlalıklarının 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-4-B ve H18-D-22-A-1-C uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdaslarının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 717 ada, 4 parsel ve 717 ada 5 nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.12.2023 TARİHLİ 268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesindeki 554 ada, 61 nolu ve 554 ada 252 nolu parseller 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde yola terk- parka terk- dereye terk- tevhid ve ifraz yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı