0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

04.10.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 04.10.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.10.2022 TARİHLİ 2022/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:12  adresinde faaliyet gösteren Kalecan Market isimli işyerinin işletmecisi Muzaffer KÖSE’ye  25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 3’e istinaden 1608 Sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince 581,00 TL idari para cezası verilmesi ve mevzuata ait aykırılık ve noksanlıkların giderilmesi için işyerinin 15 (onbeşgün) süre ile faaliyetten men edilmesinin uygun bulunduğu hk.

04.10.2022 TARİHLİ 2022/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesindeki 606 ada 11 nolu  parsel’de kayıtlı taşınmazın  1/1000 ölçekli 19L-I onaylı imar paftalarına uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1- 6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına göre yola isabet eden 11,35 m2 kısmının bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasına,yola terk yapıldıktan sonra kalan alanın 137.07 m² olmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2022 TARİHLİ 2022/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 209 ada, 22 nolu parselin (tapuda 6794,01 m2)  1/1000 ölçekli 20L-III onaylı imar paftalarına uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1- 6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına göre yola isabet eden 2270,47 m2 kısmının kamuya bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasına, yola terkinin yapıldıktan sonra kalan 4523,54 m2 alanın ifraz edilmesi sonucunda ekteki dosyada A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K ile gösterilen arsaların oluşmasına, L ile gösterilen arsanın ileride oluşacak mağduriyetin önüne geçilmesi için düşünceler kısmına artık parsel şerhi konulmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6.ve 7.. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı