0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

01.03.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 01.03.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01.03.2022 TARİHLİ 2022/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Nurittin IŞIK adına tahsis edilen F-70 nolu parselin taliplisi Nagihan HARBİLİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

01.03.2022 TARİHLİ 2022/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ordu Sokak No:8/B adresinde Gülfer BA’nın icarında bulunan işyerinin taliplisi Nebiye SÖKEN’e aylık kirası 850,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

01.03.2022 TARİHLİ 2022/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Yuvalar Köyü, 0 ada, 1096, 1098 ve 1113 nolu parseller için 571 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile 1/1000 ölçekli 20N-IV onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhit işlemi talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek toplam 11163,80m2 A nolu tam imar parseli oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı